‘Tijd is rijp voor breed gedragen energieakkoord’

‘Tijd is rijp voor breed gedragen energieakkoord’

Home » Nieuws, Politiek » ‘Tijd is rijp voor breed gedragen energieakkoord’

5 februari, 2013

Eind vorig jaar kondigde de Sociaal-Economische Raad (SER) aan een breed energieakkoord voor duurzame groei te willen gaan faciliteren. Wiebe Draijer, die in september 2012 Alexander Rinnooy Kan opvolgde als voorzitter van het adviesorgaan, toont zich een vurig voorvechter van zo’n akkoord. “De tijd is er rijp voor. Iedereen voelt de urgentie voor een breed gedragen akkoord. Het is nu de hoogste tijd om spijkers met koppen te slaan.”

Voor en achter de schermen wordt er koortsachtig gewerkt aan een energieakkoord voor duurzame groei. Werkgevers, werknemers, overheid, milieu- en natuurorganisaties, energiesector en andere belanghebbenden zitten voor het eerst samen aan tafel om met elkaar bindende afspraken te maken over zaken als energiebesparing, schone energietechnologieën en klimaatbeleid. Een uiterst ingewikkeld proces, zegt SER-voorzitter Draijer. Toch koestert hij hoop en vertrouwen dat er medio dit jaar een energieakkoord ligt dat kabinetproof is en de tand des tijds doorstaat.

Draagvlak

Maandenlange voorbereidingen zijn er aan vooraf gegaan om het proces om te komen tot een akkoord in gang te zetten, zegt Draijer. “We begonnen met een eerste verkenning. Je praat met alle betrokken partijen en moet nagaan of er voldoende basis is om tot een breed akkoord te komen. Dat draagvlak bleek er te zijn. Daarna kun je pas beginnen met het eigenlijke proces.” Hij zegt dat er een aantal uiterst complexe onderwerpen is dat partijen moeten afwegen. “Die afweging is noodzakelijk om tot afspraken te kunnen komen. Dat ingewikkelde traject wordt de komende maanden afgelegd.”

Urgentie

De nieuwe SER-voorzitter benadrukt het grote belang van een energieakkoord. “Alle betrokkenen zijn zich bewust van de noodzaak van een consistente duurzame groei voor ons land. Die urgentie is groter dan ooit . Ja, er zijn in het verleden eerdere pogingen gedaan om tot een akkoord te komen. Toch hebben die toen niet het gewenste resultaat opgeleverd. Nu, voor het eerst in jaren, zijn alle factoren aanwezig om gezamenlijk op te trekken en om wel te komen tot overeenstemming. De sterren staan goed. Iedereen verkeert in de hoogste staat van paraatheid.”

Alarmerend laag

De verklaring hiervoor hangt samen met een aantal zaken, zegt Draijer. “De Nederlandse positie op de Europese duurzaamheidsranglijst is alarmerend laag. We zakken op het gebied van duurzaamheid steeds verder af. Die scores zijn langzamerhand beschamend voor een land als Nederland, dat in de wereld altijd op veel gebieden een gidsfunctie heeft gehad. We dreigen op het terrein van duurzaamheid hekkensluiter te worden. We missen nu nog de aansluiting in de wereldmarkt voor duurzame technologie en diensten. Als koopman van de wereld moet dit beter kunnen.”

Hij noemt het huidige kabinetsbeleid een goede steun in de rug om te komen tot een energieakkoord. “In het regeerakkoord is een aantal heel concrete maatregelen aangekondigd. Er is politiek gezien een groot commitment om een akkoord tot stand te brengen. Ook dat schept hoop en vertrouwen.”

Volg Energie Actueel op Twitter: @Energieactueel

(Foto Christiaan Krouwels, SER)

Comments are closed.

Scroll to top